Færdselsrelateret førstehjælp – bliv klar til kørekortet

Færdselsrelateret førstehjælp lovpligtigt

På kurset lærer du følgende:

  • At handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC principperne i forbindelse med hjertestop.
  • At give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).
  • At udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.
  • At handle ved færdselsrelaterede bil-, MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale.
  • At overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor. Du reflekterer samtidig over din egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

Lovpligtig førstehjælp

For at få godkendt din ansøgning om kørekort hos politiet, skal du have gennemført det lovpligtige kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Det lovpligtige færdselsrelaterede førstehjælpskursus kan du tage i god tid, inden du starter på at tage kørekort. Kursusbeviset i førstehjælp gælder nemlig i et helt år.
Vi hjælper dig med at tage kursusbevis i Førstehjælp, og derved blive klar til at få dit kørekort.

Det lærer du

På kurset lærer du relevant førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de trafik- og færdselsrelaterede ulykker, hvor en bil eller motorcykel typisk er involveret.

Kurset sikrer, at du bliver i stand til at agere korrekt i forbindelse med færdselsrelaterede ulykker, og yde den nødvendige førstehjælp til såvel moderate og svære tilskadekomne personer for senere at overdrage hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale/læge.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus følger Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer og indeholder 8 lektioner á 60 minutter: 4 lektioner teori med indlagte øvelser i basal førstehjælp samt 4 lektioner med øvelser samt trafikrelaterede ulykker.
Her får du en højt kvalificeret undervisning, hvor vi samtidig har det rart og hyggeligt – kom og vær med.

Det lovpligtige færdselsrelaterede førstehjælpskursus varer sammenlagt 8 timer, der fordeles over to aftener eller en lørdag.

Færdselsrelateret førstehjælp pris kr. 600,-
Dit kursusbevis udstedes straks, når kurset er gennemført.

Gratis kaffe og saftevand. Alle kan deltage.
Kursusafgiften betales ved kursusstart.

Lovpligtigt færdselsrelateret førstehjælpskursus

FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLP

Det lovpligtige færdselsrelaterede førstehjælpskursus varer sammenlagt 8 timer.

Færdselsrelateret førstehjælp pris kr. 600,- Kursusafgiften betales ved kursusstart.
Dit kursusbevis udstedes straks, når kurset er gennemført.

Alle kan deltage.
Gratis kaffe og the samt mad.

 

HOLDTIDER

FØRSTEHJÆLP BRØNDERSLEV
1-dags kursus

Kurset afholdes i teorilokalet Vestergade 25, 9700 Brønderslev

  • Hold 5            Torsdag den 5/9 Kl. 14-22
  • Hold 6            Torsdag den 17/10 kl. 14-22
  • Hold 7            Torsdag den 28/11 kl. 14-22

Gratis saftevand og kaffe. 

Mine kursister siger

Førstehjælp på kort tid

Med skiftende teori og praktik med masser af eksempler var undervisningen spændende. Gode forklaringer og tid til spørgsmål. Jeg føler mig klar, hvis der skulle ske en ulykke.
Nanna Andersen

 

Førstehjælp i øjenhøjde

Johnni formår at få førstehjælpen ned i øjenhøjde. Han er god til at forklare, og metoderne afprøves i praksis. Jeg har lært hvad jeg kan gøre for at hjælpe i forskellige situationer.
Nicklas Jensen

 

Tid og plads til alle

Førstehjælpskurset ved Johnni foregik stille og roligt, og der var plads til alle. Jeg oplevede en afslappet stemning, hvor der var tid og plads til at lære, være i tvivl og stille spørgsmål. Det var en rigtig god oplevelse.
Kira Sørensen

 

Førstehjælp på den gode måde

Et rigtig godt forløb. Man kan tydelig fornemme, at Johnni har en del praktisk erfaring i rygsækken, samtidig med at han er god til at formidle stoffet på et niveau, hvor alle kan følge med. Uanset om der er tale om genopfriskning eller ny-erhvervelse af førstehjælps-certifikatet, kan jeg varmt anbefale Johnni.
Franz H. Pedersen