Sagans regler

Vi er alle forskellige, derfor har vi lavet “Sagans regler”, som vi forventer,
at alle vores elever/kursister samt undervisere i Sagans Køreskole og Sagans Førstehjælp vil overholde.

FREMMØDE OG OPFØRSEL

Man skal møde frisk og veloplagt til alle teorilektioner samt køretimer.

Da vi alle er forskellige, taler vi og opfører vi os ordentlig over for hinanden, så vi får et godt og konstruktivt indlæringsmiljø i teorilokalet, til køretimerne og på førstehjælpskurset.

Vi tolererer ikke fremmøde i påvirket tilstand grundet indtagelse af alkohol, narko eller lignende.

 

ANSVAR

Når man tager kørekort, skal eleven forvente at blive pålagt ansvar omkring at kunne indgå og overholde en aftale med hensyn til teorilektioner, køretimer, banekørsel, køreprøve osv.

Det er samtidig elevens ansvar at melde afbud ved sygdom eller andet. Afbud meddeles hurtigst muligt i overensstemmele med vores regler – se afsnittet FRAVÆR, SYGDOM OG AFBUD.

 

KØRETIMER

Vores elever vil til enhver tid blive tilbudt de første ledige køretider, den pågældende kørelærer har til rådighed.

Da vi har mange elever, har den enkelte elev også selv et ansvar for, at byde ind med hensyn til at aftale køretimer.

KONTAKTPERSON

På køreskolen bliver man tildelt en kørelærer. Den tildelte kørelærer er samtidig din kontaktperson. 

 

FRAVÆR, SYGDOM OG AFBUD

Ved sygdom, skal køreskolen kontaktes senest kl 07.00 på den pågældende dag.

Teori

Ved fravær i forbindelse med teori kontaktes Køreskolen hurtigst muligt. 

Køretime / banekørsel

En køretime skal afmeldes senest 48 timer før mødetidspunkt, ellers bliver eleven pålagt et gebyr for ”Ej fremmødt”.
Pris pr. lektion. kr. 550. 

Banekørsel skal afmeldes senest 48 timer før mødetidspunkt, ellers bliver eleven pålagt et gebyr for ”Ej fremmødt”.
Pris pr. bane. kr. 2.000. 

Samme regel for banekørsel er også gældende ved forsinkelse.