Kørelærer uddannelse – den tager du hos Sagans…

Krav og uddannelsesmæssige forudsætninger for at blive kørelærer

Færdselsstyrelsen har opstillet nogle krav, som du skal opfylde, før du kan starte på uddannelsen:

  • Du skal være fyldt 24 år for at kunne uddanne dig til kørelærer.
  • Du skal have erhvervet førerret, og du må ikke i de seneste to år have været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.
  • Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse.
  • Have erhvervet førerret til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj). Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D og E, skal ansøgeren have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D.
  • Have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af transport-, bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen, og som er særligt målrettet undervisning af voksne. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, der godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

Vil du vide mere omkring kørelæreruddannelsen, kan du klikke på linket til Færdselsstyrelsens hjemmeside. Her finder du svar på de fleste spørgsmål omkring uddannelsen.

Færdselsstyrelsen – Kørerlæreruddannelse

 

Ønsker du at tage en kørelærer uddannelse, og derved opnå et afvekslende job som kørelærer med masser af kontakt til spændende mennesker – så tilbyder Sagans uddannelse til kørelærer.

Hos Sagans Køreskole uddanner vi kørelærer til følgende kategorier:

Kørerlærer – Kategori A (stor motorcykel)

Kørelærer i kategori A giver dig ret til at virke som kørelærer til stor knallert, lille motorcykel, mellemstor motorcykel, stor motorcykel og motorcykel med sidevogn.

Kørelærer – Kategori B (almindelig bil)

Kørelærer i kategori B giver dig ret til at virke som kørelærer til almindelig bil samt traktor.

Pris og varighed
Uddannelsen til kørelærer koster ca. 65.000 og har en varighed af ca. otte måneder. Uddannelsen sluttes af med en skriftlig forprøve samt en afsluttende mundtlig og praktisk prøve. Leje af skolevogn er inkluderet i prisen.
Prøverne afholdes to gange om året for prøvekommissionen.
Kørelærergodkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe du har kørekort.

Øvrige udgifter:
Prøvegebyr ca. kr. 340,-

Har du spørgsmål eller mangler yderligere information, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 52 50 05 32 eller mail koreskole@sagans.dk .

Kørekort til personbil

Komplet teori og køreundervisning til dig der skal erhverve et kørekort for første gang.
Her kan du med fordel snuppe vores pakkeløsning til kr. 13.999,- + kr. 600 (førstehjælp) der indeholder alt, du skal igennem i forbindelse med at tage et kørekort.

Generhverv

Køreundervisning til dig der har behov for at generhverve dit kørekort.
Generhvervspakke:

  • 3 kørelektioner og fri teori
  • 1 leje af bil

Pakkepris kr. 3.000,-
Ekstra kørelektioner pr. stk. kr. 600,-

Særlig undervisning
og genopfriskning

Har du indlæringsvanskeligheder, angst eller lignende, strikker vi et køreskoleforløb sammen, der passer til specielt dig.
Er du usikker i trafikken, genopfrisker vi færdselsreglerne samt dine køreegenskaber, så du igen er tryg og sikker i trafikken.